1. Chính Sách Kiểm Hàng

Toàn bộ Hàng hóa do AnDong đến tay khách hàng thì AnDong đã làm việc với đơn vị vận chuyển đều cho phép khách hàng được phép kiểm tra hàng hóa theo đúng mẫu mã, kích thước và hình ảnh khách hàng đã lựa chọn. Mọi sai sót so về sản phẩm so với việc khách hàng đặt thì khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và hoàn trả ngay lập tức

2. Điều kiện áp dụng trả hàng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, AnDong đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn AnDong Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

3. Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
• Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên AnDong sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng AnDong.
AnDong luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của AnDong.

4. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. AnDong khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

6. Chi phí trả hàng

AnDong và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại. Tuỳ thuộc vào lỗi phát sinh từ đâu.

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

AnDong sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi AnDong xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Tiền có thể nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản tuỳ thuộc vào thoả thuận 2 bên