Băng keo Ma Thuật 3M Scotch Magic Dán Tài liệu rách

Băng Keo Kỳ Diệu 3M 810 Scotch Magic Tape Dòng sản phẩm cao cấp so với băng keo trong thông dụng, băng keo kỳ diệu đục ứng dụng trong môi trường làm việc chuyên nghiệpDán ghép ảnh, ghi chú sách, sửa các điểm sai sót trong tài liệu mà không làm hư hại bề mặt …