Chai Xịt Chăm Sóc Da Nội Thất Ô Tô 3M Leather Vinyl Restorer

Với cả xe mới và xe cũ thì đều nên dùng chai xịt dưỡng da và nội thất của 3M. Hãy xem cách AnDong giới thiệu về cách dùng Với Xe Mới: Khách hàng chỉ cần xịt chai 3M 39040 Leather vinyl Restorer lên khăn lau và lau đều lên bề mặt khoang nội thất …